Úvod Úvod Poradíme vám

Ako viazať kravatu uzol WINDSOR

Ďaľšie uzly:


Jednoduchý uzol 4 in handWINDSOR - kráľ uzlov na kravate


  


   


KROK 1.:


Pri viazaní kravaty je dobré si uvedomiť či ste pravák alebo ľavák. Ja som pravák, čiže popis je pre pravákov. Takže začíname. keď si dám kravatu okolo krku, široký koniec mám na ľavej strane, úzky na pravej. Ľaváci opačne, s tým, že postup robia zrkadlovo obrátene.Začnite so širokým koncom kravaty. Preložte ho do kríža cez užší koniec kravaty. Chyťte úzky koniec kravaty ľavou rukou a nepúšťajte, počas celého viazania !!!
 


  


KROK 2:


Široký koniec kravaty pravou rukou "pretiahnite" cez vzniknutú slučku zo spodu na hor tak aby ste široký koniec prevliekali medzi krkom a „slučkou“.Úzky koniec kravaty stále držte ľavou rukou. Široký koniec kravaty presuňte na ľavú stranu, tak aby Vám visela na ľavej ruke.Široký koniec kravaty pravou rukou podvlečieme popod úzky koniec tak, že ľavou rukou jemne nadvihneme úzky koniec kravaty, ktorý stále držíme, pravou rukou podvlečieme široký koniec kravaty, tak aby sme mali široký koniec obrátený vrubom navrch. Teraz máte široký koniec kravaty na pravej strane rubom navrch(vidíte zošívanie).


 


 KROK 3 :


Pravou rukou chytíme široký koniec kravaty a prevlečieme cez slučku, tak, že kravatu prevliekame Zhora dole medzi krk a slučku.Široký koniec je na pravej strane obrátený rubom.Kravata by nám teraz mala vytvárať pravouhlý trojuholník v mieste budúceho uzla. Kravatu presunieme na ľavú stranu poza budúci uzol


 


 


                                                                                                  


 


KROK 4:


 Spredu (popred“uzol“) vezmeme široký koniec kravaty pravou rukou a prevlečieme popred (budúci „uzol“) smerom doprava tak aby nám vzniklo „zakrytie“ uzla.


 


 


                                                                                                   


KROK 5:


Pravou rukou prevlečieme široký koniec kravaty na pravej strane zdola nahor cez slučku tak aby nám zakrylo „uzol“. Široký koniec kravaty prevlečieme medzi krkom a slučkou zospodu nahor. Tak aby sme široký koniec prevliekli medzi uzlom a prekrytím.


 


 


                                                                                      a 


KROK 6 a 7 :


Dotiahneme a upravíme golier.